Implementace ochranných prvků přímo do hmoty papíru probíhá už při jeho samotné výrobě v papírně. Zde existují dva typy ochranných prvků.

Ochranný prvek Vodoznak

Vodoznak

Vodoznak je obrázek, text nebo jakýkoliv designový motiv. Je integrován do papíru při výrobě vytlačením papírových vláken. Tím se dosáhne změny tloušťky papíru. Tento prvek je lidský zrakem viditelný proti světlu.

Ochranný prvek Vlákna

Ochranná vlákna

Jedná se o barevná vlákna, které jsou během výroby papíru zapuštěna nebo rozptýlena do struktury materiálu. Mohou být kovová, bavlněná, průhledná, nebo mohou fluoreskovat pod UV světlem.


wave