Jsme odpovědní

Jako jeden z významných zaměstnavatelů v regionu si uvědomujeme naši odpovědnost vůči bezprostřednímu okolí i široké veřejnosti.

Dary

Školám a školkám pravidelně darujeme výtvarné pomůcky pro děti…

…a podporujeme i další obecně prospěšné organizace


wave