OPTYS, spol. s r.o. je významným, spolehlivým, konkurenceschopným a specializovaným dodavatelem v oblasti polygrafických výrobků a mailingových služeb. Našimi zákazníky jsou společnosti, pro které vyrábíme celou škálu hospodářských tiskopisů, tiskopisy pro finanční správu, ceninové tiskopisy nebo tiskopisy s ochrannými prvky. Významnou pozici zaujímáme v personalizaci tiskopisů a mailingových službách.

Zákazníci

Společnost OPTYS kontinuálně buduje systém managementu kvality. Cílem je růst kvality našich produktů, prevence chyb, zlepšování dodávkové spolehlivosti a plnění závazných požadavků a potřeb našich zákazníků. Základem tohoto systému je proces neustálého zlepšování.

Vlastníci OPTYS

Zvyšováním výkonnosti všech procesů v rámci systému managementu kvality zajišťuje společnost OPTYS efektivní čerpání zdrojů, růst hodnoty firmy a její další rozvoj.

Zaměstnanci

OPTYS si uvědomuje, že zaměstnanci jsou největší hodnotou společnosti a spolehlivý výkon každého zaměstnance je nezbytnou podmínkou výkonnosti celé společnosti. Proto vytváří se svými zaměstnanci korektní vztahy, zvyšuje jejich odbornou úroveň a povědomí, pečuje o jejich pracovní podmínky, zaměstnance motivuje a zapojuje do procesu zlepšování.

Dodavatelé OPTYS

Naši dodavatelé významně přispívají k zajišťování kvality našich produktů. Proto je rozvíjíme, budujeme s nimi korektní vztahy, a přitom klademe důraz na dodávky v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně.

Místní region a legislativa

OPTYS zná a zodpovědně plní všechny legislativní a zákonné požadavky týkající se našich procesů a výrobků včetně legislativy o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Životní prostředí

OPTYS se zavazuje chránit životní prostředí, plnit závazné povinnosti a omezovat ekologické dopady své činnosti na nejnižší možnou míru s důrazem na prevenci proti znečištění životního prostředí.

Ochrana zdraví

Zdraví našich zaměstnanců je pro nás základní hodnotou, a proto se OPTYS zavazuje kontinuálně zlepšovat systém ochrany zdraví při práci. Základem tohoto systému je zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek s prevenci pracovních rizik. Samozřejmostí je plnění požadavků právních předpisů.

Dokument politika společnosti

jednatel společnosti
20. 12. 2023


wave