Máte podezření na protiprávní jednání?
Můžete jej bez obav nahlásit.

Za účelem podpory hlášení podezření na protiprávní jednání ze strany společnosti nebo jejích zaměstnanců Vám nabízíme bezpečný a důvěrný způsob, jak takové hlášení učinit. Vše je popsáno v naší interní směrnici na ochranu oznamovatelů.


Jak můžete učinit oznámení?

Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku s:

Gabriela Grossmannová, příslušná osoba

whistleblowing@optys.cz+420 553 777 300

Písemné oznámení

e-mailem:

whistleblowing@optys.cz

nebo na adresu:

OPTYS, spol. s r.o., k rukám Gabriely Grossmannové, příslušné osoby, U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice

Telefonní oznámení

v době 7:00 – 14:00 hodin

+420 553 777 300

(v českém jazyce)

Schránka whistleblowingu

Fyzická schránka v sídle společnosti umístěna v chodbě při vstupu na středisko digitálního tisku


wave